Karnawałowe “słodkie” spotkanie – 30.01.2023

Dziś spotkaliśmy się w radosnej, karnawałowej atmosferze – aby uradować się swoją obecnością i jednocześnie podziękować Panu Bogu za dar wspólnoty. Były też świadectwa z sobotnich warsztatów uwielbienia.

Słowo: 1 P 4, 10-11

Łaska: Pan daje nam łaskę gorliwego służenia sobie nawzajem darami otrzymanymi od samego Boga.

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne w I czwartek po Mszy św. o godz. 18.00, a w I sobotę Adoracja wynagradzająca o godz. 17.00.
  • Pamiętajmy w modlitwach o naszych kapłanach, którzy odbywają wizyty duszpasterskie. I o młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
  • Za tydzień będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.