IV katecheza o Eucharystii i różaniec – 9.11.2020

W kolejnej katechezie ks. Łukasz wyjaśnił nam znaczenie znaku krzyża świętego. Przybliżył nas do właściwego rozumienia wezwania: “Pan z wami” oraz “I z duchem twoim”. Link do katechezy: https://www.youtube.com/watch?v=jQ9dOBhLvXo Zaczyna się od ok. 22 min.

Po Mszy św. wspólnie odmówiliśmy część chwalebną różańca świętego w intencji śp. Adama Galaszka.