EUCHARYSTIA NA ROZPOCZĘCIE ROKU FORMACYJNEGO – 22.09.2019

W niedzielę 22 września we wspólnocie wszystkich wspólnot i grup działających w naszej parafii modliliśmy się o potrzebne łaski na nowy rok formacyjny.