Spotkanie integracyjne – 29 stycznia 2024

Spotkaliśmy się, aby uradować się siostrą/bratem i podzielić się swoim doświadczeniem Wspólnoty.

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne po Mszy św. o godz. 18.00 – i I sobota miesiąca – adoracja wynagradzająca o godz. 17.00.
  • Za tydzień Adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • W następny piątek, 9 lutego, udamy się na adorację za narody Wschodu i o pokój do kaplicy na ul. Poleskiej.

Spotkanie modlitewne – 22 stycznia 2024

Temat: Podejmujemy służby.

Słowo: 1 P 4, 10 – 11

Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.”

Łaska: Pan daje nam odpowiedni czas i siły do pełnienia służb.

Spotkanie modlitewne – 15 stycznia 2024

Temat: Służby we wspólnocie.

Słowo: Ga 6, 9 – 10

“W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.”

Łaska: Pan daje nam odpowiedni czas, siły do pełnienia dobra.

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu trzecia środa miesiąca – modlimy się za nasze miasto i gminę – spotykamy się na adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00.