Adoracja NS 4.02.2019

Ogłoszenia:

Światowy Dzień Chorego przypada 11 lutego. W tym dniu będziemy się modlić za wszystkich chorych, cierpiących na świecie, a zwłaszcza z naszej parafii. Msza św. po której zostanie udzielony sakrament chorych wszystkim chorym w kościele, o godz. 18. Jeśli to możliwe, prosimy rodziny i sąsiadów o pomoc w dostaniu się chorym do świątyni tego dnia.

We wtorek przypada wspomnienie św. Agaty i obrzęd błogosławieństwa chleba i wody. Św. Agata jest patronką chroniącą od pożarów i nieszczęść.

Wznawiamy w naszym kościele codzienną adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 16. do 18., oprócz niedziel. Zapraszamy do cichej modlitwy przed Jezusem. W pierwszy czwartek modlitwa w intencji powołań piętnaście minut przed Mszą św. wieczorną.