Adoracja Krzyża – 4.04.2022

W pierwszy poniedziałek kwietnia spotkaliśmy się, aby adorować Krzyż naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Było to intymne spotkanie z Jezusem, który na krzyżu najpełniej okazał nam swoją Miłość.

Słowo: Iz 53,2-7