XXIII katecheza o Eucharystii i Droga Krzyżowa – 29.03.2021

W katechezie ks. Łukasz mówił o modlitwie po Komunii świętej. Katechezę można wysłuchać tutaj – You Tube.

Początek w 17 min. nagrania.

Po Mszy św. była Droga Krzyżowa.