Spotkanie modlitewne 14 grudnia 2015

Słowo: Mt 5, 6

“Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.”

Pan uzdalnia nas do przebaczenia i pozostawienia Jemu sprawiedliwości.

Ogłoszenia:

  • We wtorek 15.12 o g. 18 w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym, ul. Kościelna 1A spotkanie z o. A. Koprowskim SJ – Dziennikarz trzech papieży.
  • W środę patrole.
  • Do niedzieli 20.12 w Seminarium Duchownym sztuka „Gość oczekiwany”, g. 19, w niedzielę także o g.15.
  • Za tydzień (21.12) spotkania nie będzie.
  • Za dwa tygodnie (28.12) modlimy się osłonowo na Mszy z modlitwą o uzdrowienie w kościele św. Rocha o g. 18.
  • 5 stycznia Msza św. wspólnotowa.
  • 6 stycznia o g. 12 Orszak Trzech Króli, początek przed pałacem Branickich,na koniec Msza o g.14 w Katedrze. Zobacz plakat Więcej informacji na stronie Odnowy w Duchu Świętym.
  • 6 stycznia opłatek wszystkich grup naszej parafii, w Jardzie o g.15.