Adoracja Najświętszego Sakramentu – 7.03.2022

Monstrancja

W trudnym czasie wojny w Ukrainie stanęliśmy przed Panem, by powierzyć Mu wszystko, co kryją nasze serca: ból, niepewność, strach o siebie i najbliższych, współczucie dla cierpiących,… Ale także ufność w Bożą pomoc i nadzieję, że dobro zwycięży.

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu od środy 9 marca do piątku 11.03 będą trwały nasze rekolekcje wielkopostne. Odbędą się w kościele św. Jadwigi w Białymstoku. Poprowadzi je o. Wit Chlondowski. Temat rekolekcji: Życie w Duchu i mocy. Początek o godz. 19.00. W sobotę spotkanie dla animatorów o godz. 10.

Modlitwa o pokój – 28.02.2022

W poniedziałek, zamiast spotkania modlitewnego, spotkaliśmy się wraz z parafianami na specjalną modlitwę w intencji pokoju i naszej Ojczyzny. Po Mszy św. odbyła się adoracja i modlitwa w tych intencjach. Modliliśmy się wspólnie o pokój na świecie, szczególnie w Ukrainie i w naszej Ojczyźnie. Modlitwę prowadził ks. Łukasz Kruszewski, śpiew w wykonaniu zespołu „Wielbimy Pana” wspieranego przez osoby śpiewające naszej wspólnoty.

Spotkanie modlitewne – 21.02.2022

Temat: „Jezu, ufam Tobie”

Słowo: Ps 91, 1 – 4

„Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa2.
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza”.

Łaska: Pan przychodzi dziś z darem głębokiego zaufania w Jego moc w chwilach prób i doświadczeń.

Adoracja NS w intencji pokoju – 14.02.2022

W Święto św. Cyryla i Metodego – patronów Europy – modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem o pokój w Europie, szczególnie na Ukrainie.

Po adoracji odbyło się błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem osób, które podjęły służby we Wspólnocie.