Spotkanie modlitewne – 11 marca 2024

Temat: Głoszenie – Kerygmat.

Słowo: Mk 1, 14 – 18

“Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.”

Łaska: Pan daje nam dziś łaskę pokory do głoszenia Chrystusa.

Ogłoszenia:

  • W środę, 13 marca, Msza św. wspólnotowa w kościele św. Jadwigi Królowej o godz. 19.00.
  • W piątek w naszym kościele po Mszy św. wieczornej będzie Droga Krzyżowa śpiewana z udziałem trzech zespołów wokalnych.
  • W sobotę rozpoczyna się Nowenna w intencji Ojczyzny. Więcej informacji…

Adoracja Najświętszego Sakramentu – 4 marca 2024

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne o godz. 17.30.
  • W piątek prowadzimy Drogę Krzyżową w kościele, godz. 17.15.
  • W sobotę po Mszy św. o godz. 18.00 w naszym kościele Modlitwa przy Krzyżu, prowadzona przez wspólnoty działające w parafii.

Spotkanie modlitewne – 26 lutego 2024

Temat: Duch Święty działa w Kościele.

Słowo: J 14, 23b – 26

“Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.”

Ogłoszenia:

  • W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca – Adoracja wynagradzająca o godz. 16.30.
  • W następny piątek będziemy prowadzić Drogę Krzyżową w kościele, a w następną sobotę będziemy przeżywać Modlitwę przy Krzyżu, razem ze wspólnotą Przyjaciół Oblubieńca.
  • Trzeba już decydować się na wyjazd do Częstochowy na Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym 18 maja (z noclegiem lub bez).

Spotkanie modlitewne – 12 lutego 2024

Temat:

Słowo: Łk 5, 4 – 6

“Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.”

Łaska: Pan dziś utwierdza nas, że On jest naszą siłą, mocą, podporą w podejmowaniu dobra. Nie bójmy się “wypływać na głębię”.

Ogłoszenia:

W następnym tygodniu (w środę, czwartek, piątek) będą Rekolekcje Wielkopostne Odnowy w Duchu Świętym. Więcej informacji na stronie białostockiej Odnowy.

Warto już zaplanować swój udział w rekolekcjach wakacyjnych. Więcej informacji na stronie białostockiej Odnowy.