Modlitwa za kapłanów

Boże, źródło wszelkiego dobra,
dziękuję Ci, że Ty w Swojej miłości
obdarzyłeś księdza … godnością kapłaństwa.
Zapragnąłeś, by był on szczególnym narzędziem w Twoim ręku.
Powierzam Ci jego dzisiejszy dzień, a Ty mocą Ducha Świętego
prowadź, kieruj i bądź z nim.
Polecam jego duszę i ciało.
Polecam jego radości i nadzieje, wszystkie trudy i dolegliwości.
Czyń go szczęśliwym kapłanem i człowiekiem, otaczaj życzliwymi ludźmi.
Sprawiaj, aby nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze Tobie służył.
Amen.