Modlitwa za wstawiennictwem bł. ks. Michała Sopoćki

Miłosierny Boże,
Ty uczyniłeś błogosławionego ks. Michała Sopoćkę
apostołem Twego nieograniczonego Miłosierdzia
i żarliwym czcicielem Maryi, Matki Miłosierdzia.
Spraw, abym dla rozsławienia Twego Miłosierdzia
i rozbudzenia ufności w Twoją dobroć,
otrzymał(a) łaskę … za jego wstawiennictwem,
o którą Cię proszę przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.